Kadry i Płace

Logo kadry i płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów agencyjnych
  • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
  • wystawianie świadectw pracy
  • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
  • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  • prowadzenie kartoteki urlopowej
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
  • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 • Rejestracja przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania.
 • Przygotowywanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego.
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu.
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy.
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP.