Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów

Logo prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
    • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
    • Ewidencja wyposażenia
    • Sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług (VAT)
  • Składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
  • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w przypadku kontroli podatkowych.