Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych.

Logo prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów.
  • Prowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
  • Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami).
  • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w przypadku kontroli podatkowych.