Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

Logo prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
  • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT.
  • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT.
  • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE.