Spółki

Logo spółki

Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.

Oferujemy zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.:

  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Oddziału.
  • Spółki akcyjnej.
  • Spółki komandytowej.

Oferujemy również:

  • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach.
  • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego.
  • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
  • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej potrzebnej do przeprowadzenia transakcji.